Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza na konferencję inaugurującą, które odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. (poniedziałek) w godzinach 14.00-18.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku, ul. Łęgska 20.  Na konferencji poruszane będą tematy związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020, w tym cele LSR, wskaźniki, zakres wsparcia w ramach wdrażanych operacji, warunki dostępu, planowane terminy naborów wniosków oraz zasady ich składania i oceny.

Serdecznie zapraszamy!
Kategorie: Wpisy