Szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków w EFS!!!

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców na dwudniowe szkolenie „Kwalifikowalność wydatków finansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-20″; Termin: 08-09.06.2017 r. Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a Program szkolenia: 08.06.2017 – 13.30-15.00 I moduł szkoleniowy (wprowadzenie, podstawowe dokumenty i źródła informacji, Więcej…

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12A. Planowany porządek obrad: 1.       Otwarcie zebrania 2.       Przyjęcie porządku obrad 3.       Wybór Protokolanta zebrania, członków Więcej…