Konsultacje społeczne procedury konkursowej wyboru projektów

W dniu 24.07.2017 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury konkursowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 23.07.2017 roku (30 dni) na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD):  Adres e-mail: Więcej…