Spotkanie organizowane przez Punkt Informacyjny FE

Załóż firmę pracuj u siebie Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Załóż firmę – pracuj u siebie”. Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.45 we Włocławku w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Bechiego 2, sala konferencyjna. Na Więcej…

W dniach 2-3 października br. Biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego.

Projekt „Fabryka firm”

Dotacje na założenie działalności gospodarczej! „Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Rekrutacja 11.09.2017r. – 06.10.2017r. Kto może wziąć udział w Więcej…

Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania – wersja 3

Przypominamy, że Urząd Marszałkowski w Toruniu opublikował kolejną wersję Podręcznika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim (ze środków RPO WK-P), część 2 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Zostały w niej zawarte min. wzory dokumentacji naborów i realizacji projektów ogłaszanych przez LGD. Zapraszamy Więcej…

Nabór ekspertów oceniających wnioski

Szanowni Państwo, Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 26.09.2017 r. może być dokonany uzupełniający wybór członków Rady Programowej (sektor publiczny, NGO i gospodarczy oraz mieszkańcy), o ile osoba kandydująca do składu Rady spełnią wymagania dotyczące ekspertów oceniających wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czyli spełnia łącznie Więcej…

Nabór uzupełniający na członków Rady Stowarzyszenia

Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 26.09.2017 r. może być dokonany uzupełniający wybór członków Rady Programowej (sektor publiczny, NGO i gospodarczy oraz mieszkańcy), o ile osoba kandydująca do składu Rady spełnią wymagania dotyczące ekspertów oceniających wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czyli spełnia łącznie następujące kryteria: Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku ul. Łęgska 20. Planowany porządek obrad: 1.           Otwarcie zebrania 2.           Sprawdzenie quorum 3.           Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD Miasto Więcej…