Spotkanie przedstwicieli LGD-ów z Marszałkiem Województwa

W dniu 30 października 2017 r. w Toruniu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Pana Piotra Całbeckiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem było omówienie wdrażania RLKS ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020. Przedstawiono zakres programowania , koordynacji, wdrażania EFS i EFRR w kontekście realizacji Lokalnych Więcej…

Kolejny numer „Młodzieżowych Śródmiejskich Wieści”

Wydaliśmy właśnie drugi numer „Młodzieżowych Śródmiejskich Wieści”!!! Dzieci i młodzież tworzyły go pod okiem przedstawicielek Nieformalnej Grupy Twardzielki w ramach projektu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pt. „Zainspirowani bogactwem włocławskiej kultury”. Gazetę wydrukowała Drukarnia EXPOL, której pracownikom bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i pomoc. W tym numerze relacje z kolejnych Więcej…

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD-ów

W dniach 2-3 października pracownik Biura LGD Miasto Włocławek wziął udział w wizycie studyjnej w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pt. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazd szkoleniowy obejmował wizyty przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z naszego województwa w następujących miejscach: 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Więcej…