Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje w sprawie wprowadzenia zmian w konsultowanych społecznie dokumentach, zmian w Statucie Więcej…

Biuro nieczynne 15 i 17 listopada

W dniach 15 i 17 listopada Biuro LGD będzie nieczynne. W środę, 15 listopada, zapraszamy na Forum Organizacji Pozarządowych w Browarze B, natomiast 17 listopada na szkolenie z kwalifikowalności środków unijnych.

Bezpłatne szkolenia

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: ·         1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata Więcej…

Konsultacje społeczne dokumentów LGD Miasto Włocławek

W dniu 06.11.2017 roku LGD Miasto Włocławek pragnie rozpocząć konsultacje społeczne dotyczące zmiany dokumentów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 07.12.2017 roku (30 dni) na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD): Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl Adres Biura LGD: ul. Więcej…