Bezpłatne szkolenie dla orgnizacji pozarządowych

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Jak być liderem?”. Spotkanie będzie dotyczyło następującej tematyki: – roli lidera w organizacji pozarządowej; – cech i kompetencji niezbędnych do pełnienia roli lidera; – typów liderstwa; – zarządzania zespołem; – Więcej…

Śniadania Trzech Sektorów

W dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 8.00 rano, Lokalna Grupa Działania wraz z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu organizują Śniadanie Trzech Sektorów Będzie to kolejne merytoryczne spotkanie organizacji pozarządowych z kluczowymi przedstawicielami władzy lokalnej i biznesu we Włocławku. Celem tego wydarzenia jest wyposażenie uczestników w informacje na Więcej…

Twardzielki w Muzeum Dziecezjalnym i we Włoclawskiej Katedrze

W minionym tygodniu Grupa Nieformalna Twardzielki zorganizowała dla uczestników projektu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pt: „Zainspirowani bogactwem włocławskiej kultury” wycieczkę do katedry oraz do Muzeum Diecezjalnego. W katedrze mieliśmy okazję wejść do tamtejszych kaplic oraz zwiedzić podziemia. Z kolei w Muzeum Diecezjalnym największym zainteresowaniem cieszyła się sala z pamiątkami Więcej…

Roztańczone Twardzielki

Jedną z atrakcji zaplanowanych przez Grupę Nieformalną Twardzielki dla uczestników projektu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pt: „Zainspirowani bogactwem włocławskiej kultury” są warsztaty taneczne. Odbywają się one w Dance Studio pani Judyty Witkowskiej przy ul. 3 Maja 27. Z bogatej oferty jaką dysponuje szkoła tańca pani Judyty Witkowskiej dzieci i Więcej…

Trwa nabór kandydatów na członków Rady

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający na członków Rady LGD. Poszukujemy przedstawicieli wszystkich sektorów (publiczny, NGO i społeczny oraz mieszkańcy), o ile osoba kandydująca spełnia wymagania dotyczące ekspertów oceniających wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czyli spełnia łącznie następujące kryteria: – korzysta z pełni praw publicznych – posiada Więcej…

Kolejne warsztaty animacyjne dla mieszkańców Włoclawka

LGD Miasto Włocławek zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach animacyjnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka, a ich tematyka będzie tym razem dotyczyła przygotowań okołoświątecznych: tworzenia stroików, własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych czy ozdabiania pierników. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 grudnia (sobota) Więcej…

Szkolenie dl bezrobotnych w dn. 11-15 grudnia br.

W ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji LGD Miasto Włocławek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego w grudniu tego roku, tj. w dniach 11-15 grudnia, w godzinach 9:00 – 15:00 organizujemy w wymiarze 28 h szkolenie – warsztat aktywnego poszukiwania pracy. Owe szkolenie Więcej…