przypominamy o bezpłatnych szkoleniach

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają w dniach 27 i 28 czerwca 2018 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące realizacji projektów unijnych. Spotkania będzie dotyczyło następującej tematyki: 27.06.2018 od godz. 15.30 Koszty kwalifikowane Przykładowy katalog kosztów: • Okres kwalifikowalności • Jak Więcej…

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące realizacji projektów unijnych. Spotkania będzie dotyczyło następującej tematyki: 25.06.2018 godz. 15.30 – 6 h Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdania Więcej…