Zatwierdzone dokumenty naborowe

Informujemy, że Urząd Marszałkowski w Toruniu zatwierdził dokumentację naborową do przeprowadzenia ogłoszenia naborów wniosków grantowych w LGD Miasto Włocławek. Obecnie oczekujemy tylko na zatwierdzenie przez KRS zmian w Statucie Stowarzyszenia, aby Zarząd LGD mógł przyjąć zmienioną Lokalną Strategię Rozwoju, która również jest niezbędnym dokumentem do przeprowadzenia naboru wniosków. Poniżej załączono Więcej…