Pierwsze doświadczenia RLKS

Okres programowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020 zmierza do półmetka. Zatem jest to idealny moment, by podzielić się pierwszymi wrażeniami i doświadczeniami z funkcjonowania mechanizmu RLKS, tj. z wdrażania przez lokalne grupy działania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Innowacyjne podejście w rozdysponowywaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Więcej…