Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin), działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie Więcej…

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia!!!

Informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmian zapisów w Statucie Stowarzyszenia umożliwiających podejmowanie decyzji w sprawie wprowadzania zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Zarządowi Stowarzyszenia. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które było planowane 26.10.2018 r., ponieważ sprawa, której Więcej…

Po wizycie studyjnej…

W dniu 15 października 2018 r. wraz z grupą osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych wybraliśmy się na wizytę studyjną do ciekawych miejsc, które z przedsiębiorczością społeczną i rozwojem lokalnej społeczności mają wiele wspólnego. Pierwszym miejscem była Górnicza Wioska, która znajduje się w Pile Więcej…

Warsztaty animacyjne

LGD Miasto Włocławek zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach animacyjnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka i odbędą się w dniach 20 i 27 października 2018 r. (soboty) w Świetlicy AKWARIUM Fundacji Vladislawia , w budynku KSW Plac Wolności 1 we Więcej…

Wizyta studyjna do spółdzielni socjalnej

LGD Miasto Włocławek zaprasza wszystkie osoby zainteresowane przedsiębiorczością społeczną na wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” w Gostycynie oraz Górniczej Wioski, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. Planowany plan wizyty: 7.45 – zbiórka uczestników na parkingu przy Hotelu Kujawy ul. Kościuszki 8.00 Wyjazd na wizytę studyjną Więcej…

Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. W związku z oczekiwaniem na wpisanie zmian w Statucie Stowarzyszenia przez KRS podczas jego trwania zostanie Więcej…