Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 1/G/2018

Przedsięwzięcie:  Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo , edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 1/G/2018:

  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków – numer naboru 1/G/2018 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r.
W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
„Termin, od którego można składać wnioski: 06.12.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 28.12.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2019 r.”  
  1. W załączniku nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków 1/G/2018 pt: Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano analogicznych zmian terminu, do którego można składać wnioski.

Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 1/G/2018:

Do pobrania:

  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków – numer naboru 1/G/2018
  1. Załącznik nr 13 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
 
Kategorie: Wpisy