Posiedzenia Rady LGD

Informujemy, że w dniach 22, 25, 26, 27 i 28 lutego br. od godz. 16.00 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe. Harmonogram posiedzeń: 22.02.2019 r. – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z Więcej…