Bezpłatne szkolenia dotyczące realizacji projektów unijnych

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.Ewaluacja projektu Więcej…

Szkolenie „Unijna pomoc dla firm na rozwój i innowacje”

Szanowni Państwo Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje w dniu 12 czerwca 2019 r. spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw pt. „Unijna pomoc dla firm na rozwój i innowacje”. Bezpłatne spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, Włocławek, ul. Toruńska 148. Zaczynamy o 9:45. Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli Więcej…