Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury grantowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 27.06.2019 do godz. 15.00 na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD): Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl Więcej…

„Gala Grantobiorców”

Dnia 13.06.2019 o godz. 17:00 w Sali Kameralnej Centrum Kultury „BROWAR B.” przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTO WŁOCŁAWEK organizuje „GALĘ GRANTOBIORCÓW”, czyli UROCZYSTE WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW.

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte min. decyzje w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za ubiegły Więcej…