Informujemy, że w dniach 11 maja 2022, 13 maja 2022 i 16 maja 2022 r. od godz. 16.00 w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków w ramach naboru 2/G/2022 – wsparcie działań aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Kategorie: Wpisy