Zmiany w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

9 stycznia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Podczas spotkania podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia dokumentów dotyczących naborów konkursowych i wysokości składki członkowskiej na rok 2020. W związku z pisemną rezygnacją pani Eweliny Brodzińskiej z funkcji Prezesa Zarządu LGD Miasto Włocławek Więcej…

„Twoja przyszłość zależy od Ciebie!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na spotkanie informacyjne osoby zainteresowane uzyskaniem nowych kwalifikacji oraz rodziców dzieci do lat 3 planujących powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia.. Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13, sala konferencyjna nr 4. Przyjdź i Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje m. in. w Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 5/G/2019 – rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2019 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 4/G/2019 – organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2019 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru 3/G/2019 – aktywizacja społeczno-zawodowa

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2019 w zakresie tematycznym Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) . Zapraszamy do zapoznania Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 2/G/2019 – kluby młodzieżowe

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2019 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…