Biuro LGD nieczynne

Informujemy, że w dniach 20, 21 i 22 września 2021 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy w tych dniach na szkolenia prowadzone przez pracowników we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A.

Szkolenia dla wnioskodawców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 15 września 2021 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naborów odbędą się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12 A w następujących terminach: 20.09.2021 r. godz. Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie na założenie firmy ”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie na założenie firmy ” Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30. To już kolejne spotkanie informacyjne organizowane z myślą o osobach, które chcą założyć  firmę i pracować Więcej…

Ogłoszenie naboru wniosków grantowych nr 5/G/2021 – wsparcie usług wzajemnościowych, liderów i animatorów społeczności lokalnej oraz inne dot. organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2021  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

Ogłoszenie naboru wniosków grantowych nr 4/G/2021 – kluby młodzieżowe

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/G/2021 Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) kluby młodzieżowe f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…

posiedzenie Rady

Informujemy, że w dniach 23 i 26 lipca 2021 r. 2020 r. od godz. 16.00  w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabór konkursowy: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie Więcej…

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia online dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online  o następującej tematyce: szkolenie nr 1 – Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. szkolenie nr 2 – Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności Więcej…