Ogłoszenie o naborze konkursowym na wsparcie świetlic środowiskowych

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR: – Numer konkursu LGD: 3/K/2020 Do wsparcia w ramach Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków grantowych nr 3/G/2020 (działania wzajemnościowe, lider i animator, organizowanie społeczności lokalnej)

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2020 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków grantowych nr 2/G/2020 (kluby młodzieżowe)

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2020 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…

Walne zebranie członków stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Łęgska 20. Planowany porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego maila.  Sprawozdanie merytoryczne Więcej…

Pomoc dla Kasi!

Nasza koleżanka z sąsiadującego LGD – Kasia od 10 lat walczy z nowotworem, ale teraz jak nigdy wcześniej potrzebuje naszego wsparcia. W czerwcu br. zdiagnozowano u niej wznowienie choroby w postaci przerzutów do mózgu. W chwili obecnej Kasia jest po operacji. Czeka ją dalsze intensywne leczenie, a później kosztowna rehabilitacja. Więcej…

Informacja o posiedzeniu Rady

Informujemy, że w dniach 07, 08, 11 września 2020 r. od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe. Harmonogram posiedzeń: 07.09.2020 r. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji Więcej…

Nie ma jak wakacje II – grupa IV

Od 17.08.2020r. do 28.08.2020r. czwarta grupa dzieci i młodzieży bierze udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych w ramach projektu „Nie ma jak wakacje II” współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek. Program zajęć jest bardzo ciekawy i intensywny a uśmiechnięte twarze naszych uczestników można zobaczyć w zakładce Galeria . Zapraszamy do śledzenia realizacji naszego Więcej…

Nie ma jak wakacje II – grupa III

Od 03.08.2020r. do 14.08.2020r. trzecia grupa dzieci i młodzieży bierze udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych w ramach projektu „Nie ma jak wakacje II” współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek. Program zajęć jest bardzo ciekawy i intensywny a uśmiechnięte twarze naszych uczestników można zobaczyć w zakładce Galeria . Zapraszamy do śledzenia realizacji naszego Więcej…