Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych” Spotkanie odbędzie się 14 września 2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:45. Na spotkaniu dowiesz się czy posiadasz cechy niezbędne do prowadzenia firmy. Jeśli brakuje Ci odpowiednich Więcej…

Szkolenie dla wnioskodawców – nabór 4/G/2022 i 5/G/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naborów wniosków grantowych. Nabory wniosków grantowych rozpoczną się od 25 sierpnia 2022 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją naborową i tematyką naborów odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ul. Piekarska 6: – w dniu 23.08.2022 r. (wtorek) Więcej…

Ogłoszenie o naborze 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator i inne rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

Ogłoszenie o naborze nr 4/G/2022 – kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) kluby młodzieżowe f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru nr 3/G/2022 – wsparcie klubów młodzieżowych

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2022 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…

Bezpłatne werbinarium Punktu Informacyjnego FE we Włocławku „Mój prąd”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. Fundusze Europejskie na „Mój prąd” Spotkanie odbędzie się 26 lipca 2022 r., początek godzina 12:00. Przewidujemy, że spotkanie potrwa do 14:30. Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych wsparciem na instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków mieszkalnych. Więcej…