Warsztat refleksyjny LGD i spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dn. 06.02.2023 godz.:16:00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. W Więcej…

Spotkanie informacyjne nt. „Fundusze europejskie na szkolenia dla firm”

Przedsiębiorców i pracowników firm MŚP zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt.  „Fundusze europejskie na szkolenia dla firm”. Spotkajmy się w dniu  17 stycznia 2023  r. w godzinach od 10:00 do 11:00. Finansowane z funduszy europejskich szkolenia każdy wybierze według własnych potrzeb. Mogą to być szkolenia zawodowe, z kompetencji cyfrowych, Więcej…

Walne Zebranie Członków LGD

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje m. in. w Więcej…

Prośba o wypełnienie ankiety

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże poznać Państwa opinie na temat stanu potrzeb społecznych  i potencjałów w naszym mieście. Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane  do stworzenia „Diagnozy zasobów i potencjałów  społecznych mieszkańców Włocławka” dla Lokalnej Strategii Rozwoju”. Wersję papierową ankiety można składać w biurze LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku. Więcej…

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta Włocławek.

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza do udziału  w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017 oraz stworzenia na ten okres Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy: – rozpoznać Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Pożyczki unijne szansą na rozwój firmy ” .

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Pożyczki unijne szansą na rozwój firmy ” . Spotkanie w formie on-line odbędzie się 23 listopada 2022r. , w godzinach 10:00 – 11:00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorstw poszukujących wsparcia na realizację inwestycji. Ze wsparcia mogą skorzystać Więcej…

Punkt Konsultacyjny nowej LSR

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców miasta Włocławek do udziału w pracach nad NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU poprzez przekazywanie swoich uwag i pomysłów w celu określenia celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania. Naszą kolejną ścieżką do osiągnięcia wyznaczonego celu jest utworzenie Punktu Konsultacyjnego, który czeka na wszystkich Więcej…

Prośba o wypełnienie ankiety

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszym mieście. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=680f2a24&&b=9c2f13ecc&&c=649a036b