Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 5/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 5/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 4/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 4/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 3/G/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 3/G/2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 3/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 2/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 2/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 1/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 1/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące Więcej…

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Informujemy, iż Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 33/1517/19 z dnia 28.08.2019 r. zmiany do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe EFS. Zaktualizowane Zasady są dostępne na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=165 Od dnia 28 sierpnia 2019 r. LGD mogą ogłaszać nabory według nowych zapisów Zasad oraz na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć Więcej…

Komunikat IZ w sprawie aktualizacji zapisów zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe z dn. 28.08.2019 r.

Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe, załącznika nr 35 oraz załącznika nr 37, w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17.W związku z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Więcej…

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

W środę (26 czerwca 2019 roku) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy na realizację projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek II”. Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym realizacja planu Więcej…

Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury grantowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 27.06.2019 do godz. 15.00 na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD): Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl Więcej…