Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 4/G/2019 – organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2019 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru 3/G/2019 – aktywizacja społeczno-zawodowa

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2019 w zakresie tematycznym Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) . Zapraszamy do zapoznania Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 2/G/2019 – kluby młodzieżowe

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2019 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…

Posiedzenia Rady LGD

Informujemy, że w dniach 22, 25, 27, 28, listopada oraz 2, 4  grudnia br. od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe. Harmonogram posiedzeń: 22.11.2019 r. – szkolenie dla członków Rady 25.11.2019 r. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem Więcej…

Uczestnictwo LGD w XX Forum Organizacji Pozarządowych Woj. Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 25 października 2019 w Toruniu uczestniczyliśmy w XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkaliśmy się w Dworze Artusa z przedstawicielami sektora samorządowego i NGO aby rozmawiać, brać udział w warsztatach, dyskusjach i spotkaniach. Forum rozpoczęto od spotkania w przestrzeni otwartej na dobre dyskusje. Wymieniliśmy się z uczestnikami doświadczeniami Więcej…

Zamknięcie naborów wniosków grantowych

W dniu 21.10.2019 r. nastąpiło zamknięcie naborów wniosków na projekty grantowe ogłoszone przez LGD Miasto Włocławek. Informujemy, że w ramach naborów została zgłoszona następująca liczba wniosków grantowych: – Nabór 1/G/2019: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching Więcej…