Uczestnictwo LGD w XX Forum Organizacji Pozarządowych Woj. Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 25 października 2019 w Toruniu uczestniczyliśmy w XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkaliśmy się w Dworze Artusa z przedstawicielami sektora samorządowego i NGO aby rozmawiać, brać udział w warsztatach, dyskusjach i spotkaniach. Forum rozpoczęto od spotkania w przestrzeni otwartej na dobre dyskusje. Wymieniliśmy się z uczestnikami doświadczeniami Więcej…

Zamknięcie naborów wniosków grantowych

W dniu 21.10.2019 r. nastąpiło zamknięcie naborów wniosków na projekty grantowe ogłoszone przez LGD Miasto Włocławek. Informujemy, że w ramach naborów została zgłoszona następująca liczba wniosków grantowych: – Nabór 1/G/2019: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching Więcej…

Indywidualne konsultacje

Masz pomysł na realizację grantu? Chcesz omówić założenia swojego projektu? Chcesz otrzymać większą liczbę punktów podczas oceny wniosków grantowych? Biuro LGD zaprasza do uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z przyszłymi grantobiorcami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem LGD celem ustalenia terminu spotkania: 729 767 931.

Prezentacje ze spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami

Poniżej przedstawiamy prezentacje ze spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami, które odbyły się w dniach 25, 27 września i 2 października 2019 r. dotyczące naboru wniosków grantowych ogłoszonych przez LGD Miasto Włocławek w roku 2019. Prezentacja nabory wniosków grantowych 2019 Kryteria wyboru grantów – nabory grantowe 2019 Interpretację kryterium zgodności z LSR Więcej…

Szkolenia dla wnioskodawców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 30 września 2019 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naborów odbędą się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12 A w następujących terminach: 25.09.2019 r. godz. Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 5/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 5/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 4/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 4/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. Więcej…