Zakończenie realizacji projektu „Kiedy byłem w Twoim wieku…”

W dniu 26 lutego 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia” podsumowały dwa projekty międzypokoleniowe: „Kiedy byłem w Twoim wieku…” i „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”. Oba były realizowane w ramach IV edycji konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka. Więcej Więcej…

Posiedzenia Rady LGD

Informujemy, że w dniach 22, 25, 26, 27 i 28 lutego br. od godz. 16.00 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe. Harmonogram posiedzeń: 22.02.2019 r. – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z Więcej…