Informacja o naborze 1/G/2018

Informujemy, że w naborze nr 1/G/2018 wspierającym działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby samopomocy, nie zostały złożone żadne wnioski.

Ogłoszenie wyników naborów wniosków 4/G/2018

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru nr 4/G/2018 oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek z dn. 27 lutego 2019 r. wznowionego dnia 28 lutego2019 r. Na posiedzeniu dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2018. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Ogłoszenie wyników naborów wniosków 3/G/2018

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru nr 3/G/2018 oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek z dn. 25 lutego 2019 r. wznowionego dnia 27 lutego2019 r. Na posiedzeniu dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2018. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Zakończenie realizacji projektu „Kiedy byłem w Twoim wieku…”

W dniu 26 lutego 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia” podsumowały dwa projekty międzypokoleniowe: „Kiedy byłem w Twoim wieku…” i „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”. Oba były realizowane w ramach IV edycji konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka. Więcej Więcej…