Indywidualne konsultacje

Masz pomysł na realizację grantu? Chcesz omówić założenia swojego projektu? Chcesz otrzymać większą liczbę punktów podczas oceny wniosków grantowych? Biuro LGD zaprasza do uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z przyszłymi grantobiorcami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem LGD celem ustalenia terminu Więcej…

Szkolenia dla wnioskodawców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 30 września 2019 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naborów odbędą się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku Więcej…

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Informujemy, iż Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 33/1517/19 z dnia 28.08.2019 r. zmiany do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe EFS. Zaktualizowane Zasady są dostępne na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=165 Od dnia 28 sierpnia 2019 r. LGD mogą ogłaszać nabory według nowych Więcej…