Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury grantowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 27.06.2019 do godz. 15.00 na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub Więcej…

Bezpłatne szkolenia dotyczące realizacji projektów unijnych

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w Więcej…