Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków grantowych nr 5/G/2018 (wspieranie gospodarki społecznej)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 5/G/2018 Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, , budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne Więcej…

Komunikata w sprawie przedłużenia terminu naborów wniosków grantowych nr 4/G/2018 (usługi wzajemnościowe, wsparcie animatorów i liderów społeczności lokalnej, inne rozwiazania w zakresie organizowania społeczności lokalnej)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 4/G/2018 Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie Więcej…

Komunikat w sprawie przedłużenie terminu naboru wniosków grantowych nr 3/G/2018 (kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 3/G/2018 Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, Więcej…

Komunikat w sprawie przedłuzenia terminu naboru wniosków 2/G/2018 (kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków  – numer naboru 2/G/2018 Przedsięwzięcie:  Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo , edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej Więcej…