Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 1/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 1/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania aktywnej integracji o Więcej…

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Informujemy, iż Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 33/1517/19 z dnia 28.08.2019 r. zmiany do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe EFS. Zaktualizowane Zasady są dostępne na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=165 Od dnia 28 sierpnia 2019 r. LGD mogą ogłaszać nabory według nowych Więcej…

Komunikat IZ w sprawie aktualizacji zapisów zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe z dn. 28.08.2019 r.

Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe, załącznika nr 35 oraz załącznika nr 37, w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17.W związku z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania Więcej…

Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury grantowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 27.06.2019 do godz. 15.00 na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub Więcej…