Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Własna firma dla niepracujących 30+”

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40. Jest to kolejna propozycja dla osób, których marzeniem jest własny biznes. Tym razem, do udziału w webinarium zapraszamy osoby bez zatrudnienia, które ukończyły 30 lat. W webinarium weźmie udział przedstawicielka Urzędu Miasta Włocławek (partnera projektu pt. „Dotacja Więcej…

Warsztat refleksyjny

Szanowni Mieszkańcy, Wnioskodawcy, Beneficjenci i Partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD. Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów: Czy realizacja Więcej…

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Od 18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on konsultowany we wszystkich województwach. W ramach konsultacji od 19 stycznia do 16 lutego odbędzie się łącznie 16 Więcej…

Komunikat odnośnie obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat-odnosnie-obowiazywania-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow   21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Więcej…