Ogłoszenie o naborze 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator i inne rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

Ogłoszenie o naborze nr 4/G/2022 – kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) kluby młodzieżowe f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru nr 3/G/2022 – wsparcie klubów młodzieżowych

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2022 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…

Bezpłatne werbinarium Punktu Informacyjnego FE we Włocławku „Mój prąd”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. Fundusze Europejskie na „Mój prąd” Spotkanie odbędzie się 26 lipca 2022 r., początek godzina 12:00. Przewidujemy, że spotkanie potrwa do 14:30. Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych wsparciem na instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków mieszkalnych. Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Cyfryzacja w przedsiębiorstwie – szkolenia i doradztwo” Spotkanie odbędzie się 25.05.2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:30. Gwałtowny rozwój technologii cyfrowych silnie oddziałuje na sferę gospodarczą. Wręcz mówi się o IV rewolucji przemysłowej. Współczesne Więcej…

Ogłoszenie wyników naborów nr 2/G/2022 – wsparcie działań wolontarystycznych, liderów/animatorów społeczności lokalnej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania Więcej…