Webinarium  pt. „Wsparcie MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego zagrożonych w następstwie Covid-19”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium, które odbędzie się: 8 lipca 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 Webinarium jest nową formą wsparcia informacyjnego. Możecie Państwo wziąć w nim udział nie wychodząc z domu czy pracy. Za pomocą dostępnego sprzętu komputerowego i przesłanego Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków: 3/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 3/G/2020 Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków: 2/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 2/G/2020 Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) kluby młodzieżowe f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków: 1/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 1/G/2020 Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a) Kluby samopomocy Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu Więcej…

Szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 2. Generator wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w projektach Więcej…

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. w biurze LGD ul. Piekarska 6 od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory konkursowe. Harmonogram posiedzeń: 16.06.2020 r. – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Więcej…

Fundusze a koronawirus

Urząd Marszałkowski w Toruniu  na swojej stronie www.mojregion.eu  utworzył zakładkę Fundusze a koronawirus: http://www.mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus Tutaj znajdziecie Państwo m.in  informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, komunikat dotyczący wpływu koronawirusa na projekty realizowane w ramach RPO W-KP 2014-2020, czy komunikaty w zakresie wydłużenia terminów na Więcej…

Praca Biura LGD

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że pracownicy Biura LGD Miasto Włocławek nie pracują już w trybie pracy zdalnej. Wznowiona została praca w trybie stacjonarnym, w pełnym zakresie.  Pozostałe zasady dot. bezpieczeństwa w stanie epidemii pozostają bez zmian: korespondencję papierową należy składać wyłącznie w punkcie podawczym przy ul. Piekarskiej 6, gdzie będzie Więcej…