Prośba o wypełnienie ankiety

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże poznać Państwa opinie na temat stanu potrzeb społecznych  i potencjałów w naszym mieście. Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane  do stworzenia „Diagnozy zasobów i potencjałów  społecznych mieszkańców Włocławka” dla Lokalnej Strategii Rozwoju”. Wersję papierową ankiety można składać w biurze LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku. Więcej…

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta Włocławek.

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza do udziału  w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017 oraz stworzenia na ten okres Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy: – rozpoznać Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Pożyczki unijne szansą na rozwój firmy ” .

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Pożyczki unijne szansą na rozwój firmy ” . Spotkanie w formie on-line odbędzie się 23 listopada 2022r. , w godzinach 10:00 – 11:00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorstw poszukujących wsparcia na realizację inwestycji. Ze wsparcia mogą skorzystać Więcej…

Prośba o wypełnienie ankiety

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszym mieście. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=680f2a24&&b=9c2f13ecc&&c=649a036b

Ogłoszenie wyników naboru 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator, inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania Więcej…

ogłoszenie wyników naboru 4/G/2022 – kluby młodzieżowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2022 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniach od 3 października do 14 października od godz. 16.00 w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków w ramach naboru 4/G/2022 – wsparcie działań aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych” Spotkanie odbędzie się 14 września 2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:45. Na spotkaniu dowiesz się czy posiadasz cechy niezbędne do prowadzenia firmy. Jeśli brakuje Ci odpowiednich Więcej…