Spotkanie informacyjne dotyczące naboru 1/G/2022 – wsparcie usług wzajemnosciowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenie informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 1 lutego 2022 r., szkolenie dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naboru odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ul. Piekarska 6 w dniu 28.01.2022 r. (piątek) od Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/G/2022 – usługi wzajemnościowe

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek  ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU Przedsięwzięcie:  Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; Cel szczegółowy: Podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Więcej…

konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, poddajemy do konsultacji Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Aktualizacja dotyczy przesunięcia oszczędności, które pojawiły się w ramach konkursów oraz realizacji grantów i zostaną wykorzystane w ostatnim naborze w ramach przedsięwzięcia: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: Więcej…

Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady LGD

W związku z wniesieniem do biura LGD odwołań od decyzji Rady w sprawie wniosków nr 5/G/2021/011 pt. „Aktywizacja mieszkańców miasta Włocławek poprzez edukację i zajęcia terapeutyczne”, Wnioskodawca: Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska oraz 5/G/2021/012 pt. „Zajęcia terapeutyczne i warsztatowe aktywizujące mieszkańców miasta Włocławek”, Wnioskodawca: Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska dot. Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/G/2021 – kluby młodzieżowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 4/G/2021 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru Więcej…

Zwiększenie alokacji na naborze grantowym 4/G/2021

W związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zwiększenie alokacji w naborze grantowym  4/G/2021 w dniu 23.11.2021, informujemy, że kwota środków przeznaczona na nabór została zwiększona do: 356 121,00 zł. aktualizacja 2 Ogłoszenie o naborze wniosków EFS 4-G-20201 aktualizacja 4-G-2021-Załącznik nr 13 aktualizacja 2- zasady udzielania wsparcia na projekty Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków nr 5/G/2021 – usługi wzajemnościowe, lider/animator społeczności lokalnej i inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2021 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne Więcej…

Posiedzenie Rady

Informujemy, że w dniach 15, 16, 17 i 18 listopada 2021 r. od godz. 16.00  w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe w ramach naboru 4/G/2021 i 5/G/2021. Posiedzenie Rady LGD zostało przeniesione Więcej…