Konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek rozpoczyna konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury grantowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 27.06.2019 do godz. 15.00 na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD): Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl Więcej…

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte min. decyzje w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za ubiegły Więcej…

Bezpłatne szkolenia dotyczące realizacji projektów unijnych

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.Ewaluacja projektu Więcej…

Szkolenie „Unijna pomoc dla firm na rozwój i innowacje”

Szanowni Państwo Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje w dniu 12 czerwca 2019 r. spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw pt. „Unijna pomoc dla firm na rozwój i innowacje”. Bezpłatne spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, Włocławek, ul. Toruńska 148. Zaczynamy o 9:45. Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli Więcej…