szkolenie dla członków Rady

Przypominamy, że w dniu 19.06.2016 r. od godz. 14.00 w WCOP we Włocławku odbędzie się obowiązkowe szkolenie członków Rady z zakresu zapoznania się z narzędziem do obsługi wniosków i Rady przeprowadzone przez przedstawicieli firmy OMIKRON.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. profesjonalnego marketingu sportowego

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pn. „Profesjonalny marketing sportowy”   Data: 19.06.2017 r. (poniedziałek) Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a Czas: 10:00-18:00 Rejestracja: Aby zarejestrować się na szkolenie wystarczy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl / cop.wloclawek@gmail.com lub zgłosić się telefonicznie pod Więcej…

Podpisanie Aneksu do Umowy ramowej

12 czerwca 2017 r. Panie Ewelina Brodzińska i Katarzyna Balcer podpisały Aneks do Umowy ramowej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zmienia on min. zasady pracy biura,poziom realizacji wskaźników. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkolenie dla Rady i Zarządu LGD

W dniu 12 czerwca br członkowie Rady i Zarządu Stowarzyszenia mieli możliwość udoskonalić swoje umiejętności w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju podczas szkolenia zorganizowanego we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku. Prowadząca szkolenie Pani Dorota Stanek wyjaśniała zawiłości RLKS, służyła wiedzą, radą i pomocą przy objaśnianiu kryteriów wyborów grantów i Więcej…

spotkanie z przedstawicielami OWES

W 8 czerwca br. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkania przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wspólnie zastanawiano się, jak będzie wyglądać współpraca LGD i OWES przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawiono ciekawe rozwiązania wypracowane w innych Więcej…

Po kolejnym szkoleniu…

W dniach 8 i 9 czerwca 2017 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12 odbyło się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków finansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-20″; W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli możliwość zapoznania zarówno z teorią jak i praktyką tworzenia budżetu projektowego w EFS i RPO KP. Więcej…

Szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków w EFS!!!

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców na dwudniowe szkolenie „Kwalifikowalność wydatków finansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-20″; Termin: 08-09.06.2017 r. Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a Program szkolenia: 08.06.2017 – 13.30-15.00 I moduł szkoleniowy (wprowadzenie, podstawowe dokumenty i źródła informacji, Więcej…

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12A. Planowany porządek obrad: 1.       Otwarcie zebrania 2.       Przyjęcie porządku obrad 3.       Wybór Protokolanta zebrania, członków Więcej…

Mecz towarzyski z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Z okazji Dni Owartych Funduszy Europejskich zapraszamy na mecz towarzyski Beneficjenci Funduszy UE kontra Media/Lider. Na murawie będzie można zobaczyć m.in. prezydenta M. Wojtkowskiego, dyr. OSiR A. Walczaka, członka Zarządu LGD J.Jabłońskiego, a także przedstawicieli mediów włocławskich oraz trenerów Stowarzyszenia Klub Sportowy Lider. Organizatorami są Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, Stowarzyszenie Więcej…