Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 22.02.2017 r. o godz. 16.00 w COP we Włocławku ul. Żabia 12A. Biuro LGD przekazało członkom Stowarzyszenia e-mailem protokoły z ostatniego WZC do zatwierdzenia w trybie obiegowym. Zapraszamy również do wglądu w dokumenty do Biura LGD ul. Piekarska 6

Rada Programowa

Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 22.02.2017 r. może być dokonany uzupełniający wybór członków Rady Programowej (sektor NGO i gospodarczy oraz mieszkańcy), o ile osoba kandydująca do składu Rady spełnią wymagania dotyczące ekspertów oceniających wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czyli spełnia łącznie następujące kryteria: – Więcej…

„Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku  zaprasza na spotkanie pt.  „Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes” Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2017r. w Sali seminaryjnej nr 5, Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku ul. Żabia 12 a. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu Więcej…

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Informujemy, że dnia 19 grudnia 2016 r. Pani Ewelina Brodzińska – Prezes Zarządu LGD Miasta Włocławek oraz Pani Katarzyna Balcer- Wiceprezes Zarządu LGD Miasta Włocławek reprezentując LGD Miasta Włocławek podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Więcej…

Informujemy, że w dniach 23 i 27 grudnia 2016 r. Biuro Lokalnej Grupy Działanie będzie zamknięte.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zwraca się z prośbą o składanie ofert na obsługę finansowo-księgową Stowarzyszenia. Dokumentacja