Posiedzenia Rady LGD

Informujemy, że w dniach 22, 25, 27, 28, listopada oraz 2, 4  grudnia br. od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe. Harmonogram posiedzeń: 22.11.2019 r. – szkolenie dla członków Rady 25.11.2019 r. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem Więcej…

Uczestnictwo LGD w XX Forum Organizacji Pozarządowych Woj. Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 25 października 2019 w Toruniu uczestniczyliśmy w XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkaliśmy się w Dworze Artusa z przedstawicielami sektora samorządowego i NGO aby rozmawiać, brać udział w warsztatach, dyskusjach i spotkaniach. Forum rozpoczęto od spotkania w przestrzeni otwartej na dobre dyskusje. Wymieniliśmy się z uczestnikami doświadczeniami Więcej…

Zamknięcie naborów wniosków grantowych

W dniu 21.10.2019 r. nastąpiło zamknięcie naborów wniosków na projekty grantowe ogłoszone przez LGD Miasto Włocławek. Informujemy, że w ramach naborów została zgłoszona następująca liczba wniosków grantowych: – Nabór 1/G/2019: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching Więcej…

Indywidualne konsultacje

Masz pomysł na realizację grantu? Chcesz omówić założenia swojego projektu? Chcesz otrzymać większą liczbę punktów podczas oceny wniosków grantowych? Biuro LGD zaprasza do uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z przyszłymi grantobiorcami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem LGD celem ustalenia terminu spotkania: 729 767 931.

Szkolenia dla wnioskodawców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 30 września 2019 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naborów odbędą się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12 A w następujących terminach: 25.09.2019 r. godz. Więcej…