Spotkanie informacyjne dotyczące naboru 2/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator, inne w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenie informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 30 marca 2022 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naboru odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ul. Piekarska 6: – w dniu 05.04.2022 r. (wtorek) Więcej…

TPD – KOLONIE 2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku jest wieloletnim organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W tegorocznej ofercie proponujemy Państwu kolonie letnie we WŁADYSŁAOWIE oraz w TYLICZU WŁADYSŁAWOWO – I turnus w terminie 09.07.2022r. – 18.07.2022r. – II turnus w terminie 18.07.2022r. – 27.07.2022r. Więcej informacji o ofercie – Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Preferencyjne pożyczki na rozwój firmy”

Na bezpłatne webinarium zapraszamy 24 marca 2022 r. w godzinach od 10:00 do 11:30. Zakończył się okres programowania 2014-2020. Zakończyła się realizacja większości projektów wspierających rozwój przedsiębiorstw. Jest jednak nadal możliwość korzystania z preferencyjnych, europejskich pożyczek. Pożyczka może ułatwić rozbudowę obiektów firmy, zakup środków trwałych i wyposażenia albo wartości niematerialnych Więcej…

Ogłoszenie o naborze 2/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator i inne rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 2/G/2022 Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

ogłoszenie wyników naboru 1/G/2022 – usługi wzajemnościowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją. protokół z posiedzenia Rady nabór 1-g-2022 Więcej…

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniach 16 lutego i 24 lutego 2022 r. od godz. 15.30  w siedzibie LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe w ramach naboru 1/G/2022 – wsparcie usług wzajemnościowych.