Ogłoszenie wyników naborów wniosków nr 2/G/2021- kluby młodzieżowe

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2021 w zakresie tematycznym Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej Więcej…

Ogłoszenie wyników naborów wniosków nr 3/G/2021- usługi wzajemnościowe, lider i inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2021 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług przyjemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  we Włocławku ul. Płocka 30/32 (budynek B). Dokumentacja dotycząca niniejszego spotkania zostanie przesłana w terminie późniejszym. Więcej…

Posiedzenia Rady

Informujemy, że w dniach 07.06.2021, 08.06.2021, 09.06.2021 i 10.06.2021 r. od godz. 16.00 w biurze LGD odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe w ramach naboru 2/G/2021i 3/G/2021.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Własna firma?  To możliwe!”

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:45. Spotkanie dedykowane jest osobom zamieszkałym we Włocławku i okolicznych miejscowościach, które mają pomysł na własny biznes. Sam pomysł oczywiście nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze środki na niezbędne do prowadzenia firmy pomieszczenia i wyposażenie, no i Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków na wsparcie świetlic środowiskowych – konkurs 1/K/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 1/K/2021 Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-417/21 Do Więcej…