Interpretacja kryterium

Poniżej przedstawiamy interpretację kryterium zgodności z LSR – kryterium A.6 „Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na dany konkurs”: Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o powierzenie grantu, może wystąpić maksymalnie dwa razy. W przypadku wnioskodawcy, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają osobowość Więcej…

Nabór 5/G/2018

Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów; 5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców; 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu; 7. Katalog stawek maksymalnych; 8. Wzór pełnomocnictwa; 9.  Instrukcja wypełniania Więcej…

Nabór 4/G/2018

Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów; 5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców; 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu; 7. Katalog stawek maksymalnych; 8. Wzór pełnomocnictwa; 9. Instrukcja wypełniania wniosku Więcej…

Nabór 3/G/2018

Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4.  Kryteria wyboru operacji i grantów; 5.  Procedura wyboru i oceny Grantobiorców; 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu; 7.  Katalog stawek maksymalnych; 8. Wzór pełnomocnictwa; 9. Instrukcja Więcej…

Nabór 2/G/2018

Jeśli chcesz pobrać dokument, kliknij w tekst.  Ogłoszenie o naborze Załączniki:  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu; 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami; 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów;5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu7. Katalog stawek maksymalnych;8. Wzór pełnomocnictwa;9. Instrukcja Więcej…

Ogłoszenie naboru wniosków 1/G/2018

Ogłoszenie o naborze  1. Wzór wniosku o  powierzenie grantu 2. Wzór umowy  o powierzenie grantu z załącznikami 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu; 4. Kryteria wyboru operacji i grantów; 5. Procedura wyboru  i  oceny  Grantobiorców 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji  naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu 7. Katalog stawek maksymalnych   8. Wzór pełnomocnictwa   9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu   10. Instrukcja Generatora   ” width=”400″> 11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Więcej…

Kolejne warsztaty animacyjne przed nami

LGD Miasto Włocławek zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach animacyjnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka i odbędą się w dniach 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia 2018 r. (soboty) w Świetlicy AKWARIUM Fundacji Vladislawia , w budynku KSW Plac Więcej…

Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin), działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie Więcej…