Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. Podczas jego trwania zostaną podjęte decyzje w sprawie wprowadzenia zmian w konsultowanych społecznie dokumentach, zmian w Statucie Więcej…

Bezpłatne szkolenia

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: ·         1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata Więcej…

Konsultacje społeczne dokumentów LGD Miasto Włocławek

W dniu 06.11.2017 roku LGD Miasto Włocławek pragnie rozpocząć konsultacje społeczne dotyczące zmiany dokumentów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 07.12.2017 roku (30 dni) na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD): Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl Adres Biura LGD: ul. Więcej…

Kolejny numer „Młodzieżowych Śródmiejskich Wieści”

Wydaliśmy właśnie drugi numer „Młodzieżowych Śródmiejskich Wieści”!!! Dzieci i młodzież tworzyły go pod okiem przedstawicielek Nieformalnej Grupy Twardzielki w ramach projektu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pt. „Zainspirowani bogactwem włocławskiej kultury”. Gazetę wydrukowała Drukarnia EXPOL, której pracownikom bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i pomoc. W tym numerze relacje z kolejnych Więcej…

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD-ów

W dniach 2-3 października pracownik Biura LGD Miasto Włocławek wziął udział w wizycie studyjnej w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pt. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazd szkoleniowy obejmował wizyty przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z naszego województwa w następujących miejscach: 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Więcej…