Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Cyfryzacja w przedsiębiorstwie – szkolenia i doradztwo” Spotkanie odbędzie się 25.05.2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:30. Gwałtowny rozwój technologii cyfrowych silnie oddziałuje na sferę gospodarczą. Wręcz mówi się o IV rewolucji przemysłowej. Współczesne Więcej…

Ogłoszenie wyników naborów nr 2/G/2022 – wsparcie działań wolontarystycznych, liderów/animatorów społeczności lokalnej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania Więcej…

Szkolenia informacyjne dotyczące naboru nr 3/G/2022 – wsparcie klubów młodzieżowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 26 maja 2022 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją naborową i tematyką naboru odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ul. Piekarska 6: – w dniu 24.05.2022 r. (wtorek) Więcej…

Ogłoszenie o naborze nr 3/G/2022 – kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 3/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak c) kluby młodzieżowe f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…

IPH w Toruniu „Starter – młodzi w biznesie”

Masz pomysł na działalność gospodarczą??? Szukasz środków na jej otwarcie??? @iphtorun ma coś dla Ciebie! Trwają nabory do projektu „STARTER – Młodzi w biznesie”! Co zyskasz? 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej! 1 900 zł świadczenia pomostowego! Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”! Pomoc w zakresie pisania biznesplanu!   Nabór Więcej…

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru 2/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator, inne w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenie informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 30 marca 2022 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naboru odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ul. Piekarska 6: – w dniu 05.04.2022 r. (wtorek) Więcej…

TPD – KOLONIE 2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku jest wieloletnim organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W tegorocznej ofercie proponujemy Państwu kolonie letnie we WŁADYSŁAOWIE oraz w TYLICZU WŁADYSŁAWOWO – I turnus w terminie 09.07.2022r. – 18.07.2022r. – II turnus w terminie 18.07.2022r. – 27.07.2022r. Więcej informacji o ofercie – Więcej…