Indywidualne konsultacje

Masz pomysł na realizację grantu? Chcesz omówić założenia swojego projektu? Chcesz otrzymać większą liczbę punktów podczas oceny wniosków grantowych? Biuro LGD zaprasza do uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z przyszłymi grantobiorcami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem LGD celem ustalenia terminu spotkania: 729 767 931.

Szkolenia dla wnioskodawców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 30 września 2019 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naborów odbędą się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12 A w następujących terminach: 25.09.2019 r. godz. Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 5/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 5/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 4/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 4/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 3/G/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 3/G/2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 3/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 2/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 2/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nr 1/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu LGD: 1/G/2019  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące Więcej…

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Informujemy, iż Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 33/1517/19 z dnia 28.08.2019 r. zmiany do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe EFS. Zaktualizowane Zasady są dostępne na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=165 Od dnia 28 sierpnia 2019 r. LGD mogą ogłaszać nabory według nowych zapisów Zasad oraz na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć Więcej…