Komunikat LGD

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o zmianę formy osobistego kontaktu z Biurem LGD Miasto Włocławek przy ul. Piekarskiej 6, na rzecz innych kanałów. Wszelkie sprawy związane z działalnością Biura LGD, prosimy załatwiać do odwołania za pośrednictwem poczty e-mail lgd.wloclawek@wp.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny (729 767 Więcej…

Ogłoszenie naborów konkursowych

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR: – Numer konkursu LGD: 1/K/2020 Do wsparcia w ramach Więcej…

GALA GRANTOBIORCÓW

W dniu 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta odbyła się Gala Grantobiorców. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wręczyło certyfikaty wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego w roku 2019. Certyfikaty otrzymało łącznie 16 wnioskodawców. Nabory grantowe są realizowane w ramach Więcej…

Warsztat refleksyjny w LGD

  Szanowni Mieszkańcy, Wnioskodawcy, Beneficjenci i Partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD. Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów: Czy Więcej…

Zaproszenie na Galę Grantobiorców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza na Galę Grantobiorców, która odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz.12.00 w Sali 4 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13. Podczas uroczystości wręczone zostaną Certyfikaty przedstawicielom instytucji i organizacji, którzy otrzymali dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego 2019.

Zmiany w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

9 stycznia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Podczas spotkania podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia dokumentów dotyczących naborów konkursowych i wysokości składki członkowskiej na rok 2020. W związku z pisemną rezygnacją pani Eweliny Brodzińskiej z funkcji Prezesa Zarządu LGD Miasto Włocławek Więcej…

„Twoja przyszłość zależy od Ciebie!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na spotkanie informacyjne osoby zainteresowane uzyskaniem nowych kwalifikacji oraz rodziców dzieci do lat 3 planujących powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia.. Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13, sala konferencyjna nr 4. Przyjdź i Więcej…