Aby przystąpić do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, należy wypełnić odpowiednią deklarację. Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem opłacania składek członkowskich.