1/G/2022/001

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia

Tytuł: Razem Lepiej

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących wiedzę i integracyjnych skierowanych do 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach czterech modułów.

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Rozwijanie Umiejętności

 1. Warsztat pn. Tradycja a Nowoczesność na Kujawach
 2. Warsztat pn. Zioła w ludowej tradycji i współczesnej kuchni
 3. Warsztat pn. Coś dobrego i słodkiego
 4. Warsztaty krawieckie
 5. Warsztaty haftu

Moduł III Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Majówka”

Moduł IV Usługi wzajemnościowe – bank czasu

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

2/G/2022/001

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia

Tytuł: Razem Lepiej 2

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i
animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług
wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących
wiedzę i integracyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społ. w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe
wsparcie w ramach modułów.
Moduł I – Psychologiczno-Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II – Kompetencji e-społeczno-prawne                                                                                                        Zajęcia z poradnictwa prawnego / zaplanowano zajęcia w 4 blokach tematycznych:

 1. Prawne – przygotowywanie planu działania w rozwiązywaniu indywidualnej sytuacji osób
  uprawnionych w tym pisanie różnych pism, planów działania, pomocy w ich realizacji.
 2. Mediacje polubowne – załatwianie sporów, przygotowywanie projektów wniosków w postępowaniu mediacyjnym.
 3. Edukacja obywatelska-tu – prawa i obowiązki obywatela, działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, udział obywateli w konsultacjach publicznych i procesie stanowienia prawa, dostęp do instytucji bezpłatnego poradnictwa.
 4. Udział organizacji pozarządowych w nieodpłatnym poradnictwie prawnym, mediacji i edukacji obywatelskiej.

III moduł Kreatywna Integracja:

 1. „Domowa dekoratornia” – zajęcia podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu renowacji różnych przedmiotów domowego użytku (tj. krzesła, stolik, szafeczka itp.) nadając im nowe życie, będą tworzyć różne dekoracje dla domu.
 2. Zajęcia tworzenia biżuterii metodą soutache – podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia (szycia) biżuterii m.in. kolczyków, bransoletek, wisiorków, naszyjników.
 3. „Obrazy mchem malowane” – zajęcia, które pobudzą wyobraźnię UP, zintegrują grupę, nauczą współpracy. Dające możliwość wyrażania siebie, tworzenia obrazu wg własnej wizji artystycznej. Przy pomocy mchu, drewna, korzeni, sznurka, liści, kwiatów powstaną obrazy które będą miały walor artystyczny, staną się ozdobą wnętrz.
 4. „Obrazy malowane” – zajęcia, które pobudzą wyobraźnię UP, zintegrują grupę, nauczą współpracy. Dające możliwość wyrażania siebie, poprzez malowanie farbami, czy też tworzenia diamentowych obrazów. Powstaną obrazy które będą miały walor artystyczny, staną się ozdobą wnętrz.
 5. „ Koraliki, sznurki i druciki” – warsztaty tworzenia biżuterii- szycia metodą beadingu – zajęcia, które pobudzą wyobraźnię UP, zintegrują grupę, nauczą współpracy. Dające możliwość wyrażania siebie, tworzenia biżuterii, m.in. breloczków, zakładek, sówek, babeczek, naszyjników, zawieszek itp.

Moduł IV –Integracyjny działania o charakterze środowiskowym.- spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej – animacje, zabawy ruchowe, poczęstunek.

Moduł V Usługi wzajemnościowe – bank czasu.

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

2/G/2022/002

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia

Tytuł: ART – Inspiracja

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i
animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań
edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób.(12 K ) w tym osób z
niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Eko-Zdrowie:

 1. Warsztaty dietetyczne
 2. Warsztaty florystyczne
 3. Eko-kosmetyka

Moduł III ABC-Kreatywności

 1. „Szyję bo lubię”
 2. Hafciarstwo ręczne
 3. Domowa dekoratornia
 4. .„Obrazy mchem malowane”
 5. „Kolorowa inspiracja”
 6. „Koralikomania”

Moduł IV Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Jesienne inspiracje”

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

2/G/2022/003

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tytuł: Zawsze aktywni – Zawsze młodzi

Dofinansowanie: 49.980,00 zł

Cel główny projektu: 20 mieszkańców Włocławka (18K i 2M), zagrożonych
wykluczeniem społecznym podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach
edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału
społecznego i poprawy jakości życia tych osób.
Osiągnięcie celu głównego projektu poprzez realizację działań sprzyjających włączeniu
społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:
1. Zajęć rękodzielniczych, w tym:

 • warsztatów z szydełkowania
 • warsztatów z wyplatania makram
 • warsztatów tworzenia eko-obrazów
 • warsztatów z beadingu (koralikowania)

2. Warsztatów pokazowych, w tym:

 • warsztatów florystycznych
 • warsztatów wikliniarskich

3. Spotkań w ramach Kawiarenki Seniora:

 • spotkań tematycznych ze specjalistami z różnych dziedzin życia społecznego

4. Imprez integracyjnych w formie:

 • gry miejskiej
 • wystawy rękodzieła

Więcej informacji “Zawsze aktywni – zawsze młodzi” | Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (pwsz.wloclawek.pl)

 

2/G/2022/005

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Tytuł: JESTEM

Dofinansowanie: 49.520,00 zł

Głównym celem projektu jest wspieranie 12 osób w wieku młodzieńczym (6K i 6M), którzy ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęci zostaną wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do ich  potrzeb oraz przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia
biedy i niekorzystnych postaw społecznych, wzrostu integracji społecznej oraz poprawy
dostępu do rynku pracy i aktywnego włączenia społecznego. Główne działania podjęte w
ramach proj. to:

 • zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań – opiekun grupy,
 • wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – nauczyciel,
 • bezpieczne zachowania pro zdrowotne – pielęgniarka/położna,
 • jak dbać i pielęgnować ciało- wizażystka,
 • jak zbudować wizerunek- trener wizerunku,
 • warsztaty kulinarne – dietetyk,
 • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – terap. uzależnień,
 • warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe, wzmocnienie poczucia własnej wartości -psycholog
 • warsztaty samodzielnego poruszania się w instytucjach użyteczności publicznej – pracownik socjalny,
 • pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – doradca zawodowy,
 • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem – działania środowiskowe.

Więcej informacji Projekt „JESTEM” – Projekt JESTEM – Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku (mopr.wloclawek.pl)

 

2/G/2022/006

Fundacja NOVUM

Tytuł: Szkoła Radości

Dofinansowanie: 42.298,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych
społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie.
Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w
konsekwencji budowanie zdrowych, sprzyjających wychowaniu więzi. U rodziców zostanie
pogłębiona świadomość samego siebie, co w efekcie będzie sprzyjało pozytywnym
kontaktom z dzieckiem, jak i z otoczeniem.
Warsztaty będą podzielone na 10 tematycznych cykli, po 4 godziny każdy. Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej w zakresie doradztwa:

 • psychologicznego i socjoterapeutycznego (relacje rodzinne, komunikacja, role rodzinne),
 • pedagogicznego (właściwe oddziaływanie wychowawcze, opieka nad dziećmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
  trudności wychowawcze),
 • dietetycznego (zasady zdrowego odżywiania),
 • logopedycznego (kształtowanie i korekta wymowy),
 • fizjoterapeutycznego (poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu),
 • ekologicznego (podniesienie świadomości na temat sposobów dbania o środowisko),
 • sensorycznego (m.in. terapia tańcem – aktywna praca z ciałem poprzez taniec i ruch przy dźwiękach muzyki),
 • animatorów czasu wolnego/zabaw z dziećmi (zachęcenie uczestników do aktywności, wskazanie im sposobów na spędzanie wolnego czasu, rozbudzenie zainteresowań, odkrycie pasji, zainspirowanie).

Więcej informacji PROJEKTY » Fundacja Novum

 

2/G/2022/008

Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska

Tytuł: Zajęcia terapeutyczne i warsztatowe aktywizujące mieszkańców miasta Włocławek.

Dofinansowanie: 47.200,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj.:

 • indywidualne spotkania z terapeutą,
 • warsztaty z psychologiem,
 • warsztaty z dietetykiem,
 • warsztaty z instruktorem jogi/technik rellaksacyjnych/mindfulness,
 • warsztaty z lekarzem,
 • inicjatywy społeczne wszystkich uczestników z lokalną społecznością.

Więcej informacji Facebook

 

2/G/2022/009

Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska

Tytuł: Aktywizacja mieszkańców miasta Włocławek poprzez edukację i zajęcia terapeutyczne

Dofinansowanie: 47.200,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj.:

 • indywidualne spotkania z terapeutą,
 • warsztaty z psychologiem,
 • warsztaty z dietetykiem,
 • warsztaty z instruktorem jogi/technik rellaksacyjnych/mindfulness,
 • warsztaty z lekarzem,
 • inicjatywy społeczne wszystkich uczestników z lokalną społecznością.

Więcej informacji Facebook

 

3/G/2022/001

Szkoła Podstawowa nr 23 

Tytuł: Zaangażowani – sukces z SP 23

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 6 osób wykluczonych
społecznie i 6 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych, motywujących do pracy na rzecz innych oraz kształtujących postawy prospołeczne i prozdrowotne.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach:

 • Integracji
 • Zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i przygotowywania zbilansowanych posiłków
 • Ćwiczeń ogólnorozwojowych, relaksacyjnych z jogą dla dzieci
 • Turystyki miejskiej i aktywnego spędzania czasu (muzeum we Włocławku, autorska gra miejskiej i spacer po terenie rewitalizowanym, kino, Kawiarenka Obywatelska)
 • Doświadczania zdobytej wiedzy teoretycznej
 • Gier i zabaw grupowych (stolikowych i na świeżym powietrzu)
 • Arteterapii i rozwijania kreatywności w twórczości
 • Edukacji regionalnej -odwiedzą BCK Wahadło -wystawę interaktywną o historii i kulturze regionu
 • Organizacji czasu poprzez zorganizowanie kieszonkowego festynu dla rówieśników na terenie SP23 we Włocławku

Więcej informacji Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (sp23.wloclawek.pl)

 

3/G/2022/002

Szkoła Podstawowa nr 23 

Tytuł: Zintegrowani – sukces z SP 23

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 6 osób wykluczonych
społecznie i 6 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych, motywujących do pracy na rzecz innych oraz kształtujących postawy prospołeczne i prozdrowotne.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach:

 • Integracji
 • Zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i przygotowywania zbilansowanych posiłków
 • Ćwiczeń ogólnorozwojowych, relaksacyjnych z jogą dla dzieci
 • Turystyki miejskiej i aktywnego spędzania czasu w mieście (gra i spacer po terenie rewitalizowanym, wyjście do Muzeum we Włocławku, wyjście do kina, wyjście do Kawiarenki Obywatelskiej)
 • Doświadczania zdobytej wiedzy teoretycznej
 • Gier i zabaw grupowych (stolikowych i na świeżym powietrzu)
 • Arteterapii i rozwijania kreatywności w twórczości
 • Edukacji regionalnej -odwiedzą BCK Wahadło -wystawę interaktywną o historii i kulturze regionu

Więcej informacji Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (sp23.wloclawek.pl)

 

3/G/2022/003

Szkoła Podstawowa nr 2

Tytuł: Mała Akademia Emocji

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24
uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia.

Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestniczyła w pięciu formach wsparcia:

 1. Laboratorium pełne odwagi czyli czuję i myślę odważnie – to rodzaj treningu umiejętności
  społecznych skierowanych do dzieci ukraińskich i polskich, mając trudności z nawiązaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 2. Garść radości szczypta złości – zajęcia warsztatowe, których celem będzie modyfikowanie wzorców zachowań oraz wskazywanie alternatywnych, rozpoznawanie własnych emocji i ich kontroli.
 3. Słuchamy i rymujemy – naszą mowę szlifujemy! – zajęcia warsztatowe z logopedą, na których uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia procesów analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej.
 4. Zgrany team, a my w nim! – zajęcia warsztatowe, których celem jest podwyższenie samooceny i motywacji do działania, pogłębianie samoświadomości, kształtowanie umiejętności akceptowania siebie i innych.
 5. Każda z grup będzie dodatkowo uczestniczyła w czterogodzinnych warsztatach z pielęgniarką:                                                      Emocje na widelcu- wpływ jedzenia na uczucia, zachowanie i samopoczucie.
 6. Dla uczestników przewidziano również zajęcia z dogoterapii.
 7. Na zakończenie projektu uczestnicy wezmą udział w integracyjnej wycieczce do Gorenia.

Więcej informacji Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku (sp2.wloclawek.pl)

 

3/G/2022/004

Szkoła Podstawowa nr 2

Tytuł: Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy z geografią i biologią również radę damy!

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia.

Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestniczyła w dwóch formach wsparcia wsparcia. Jednej zgodnej z preferencjami i zajęciami rewalidacyjnymi:

 1. Zajęcia warsztatowe z pedagogiem – treningu umiejętności społecznych skierowanych do dzieci ukraińskich i polskich, mających trudności z nawiązaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie! – zajęcia mające na celu pogłębienie wiedzy regionie, poznanie własnego miasta oraz walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwijanie zainteresowań przyroda i kulturą.
 3. Zmieniaj siebie, a nie Ziemię! – zajęcia mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym, wykształcenie nawyków przyjaznych dla środowiska, zwiększenie świadomości na temat recyklingu.
 4. Każdy z nas jest inny, ale wiele nas łączy! – zajęcia, których celem jest rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym.
 5. Znam język, znam kraj i jego kulturę – zajęcia, których celem jest zainteresowanie nauką j. angielskiego
 6. Na zakończenie uczestnicy wezmą udział w jednej z dwóch proponowanych: wycieczce do Balczewa lub Nocy w szkole.

Więcej informacji Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku (sp2.wloclawek.pl)