Szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 2. Generator wniosków o dofinansowanie Więcej…

Fundusze a koronawirus

Urząd Marszałkowski w Toruniu  na swojej stronie www.mojregion.eu  utworzył zakładkę Fundusze a koronawirus: http://www.mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus Tutaj znajdziecie Państwo m.in  informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, komunikat dotyczący wpływu koronawirusa na projekty realizowane w ramach Więcej…

Praca Biura LGD

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że pracownicy Biura LGD Miasto Włocławek nie pracują już w trybie pracy zdalnej. Wznowiona została praca w trybie stacjonarnym, w pełnym zakresie.  Pozostałe zasady dot. bezpieczeństwa w stanie epidemii pozostają bez zmian: korespondencję papierową należy składać Więcej…

Komunikat w sprawie zmienionych wytycznych – rynek pracy

Szanowni Państwo, 16 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu na stronie: http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zmiana-Wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-EFS-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020 Więcej…