Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia online dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online  o następującej tematyce: szkolenie nr 1 – Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Więcej…

Posiedzenia Rady

Informujemy, że w dniach 07.06.2021, 08.06.2021, 09.06.2021 i 10.06.2021 r. od godz. 16.00 w biurze LGD odbędą się posiedzenia Rady, która będzie podejmować decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków na nabory grantowe w ramach naboru 2/G/2021i 3/G/2021.