Prośba o wypełnienie ankiety

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże poznać Państwa opinie na temat stanu potrzeb społecznych  i potencjałów w naszym mieście. Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane  do stworzenia „Diagnozy zasobów i potencjałów  społecznych mieszkańców Włocławka” dla Lokalnej Strategii Rozwoju”. Wersję papierową ankiety Więcej…

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta Włocławek.

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza do udziału  w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017 oraz stworzenia na ten okres Więcej…

Prośba o wypełnienie ankiety

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszym mieście. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=680f2a24&&b=9c2f13ecc&&c=649a036b