Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 5/G/2020 – usługi wzajemnościowe, wsparcie liderów, animacja społeczna

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2020  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w Więcej…