Fundusze a koronawirus

Urząd Marszałkowski w Toruniu  na swojej stronie www.mojregion.eu  utworzył zakładkę Fundusze a koronawirus: http://www.mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus Tutaj znajdziecie Państwo m.in  informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, komunikat dotyczący wpływu koronawirusa na projekty realizowane w ramach Więcej…

Praca Biura LGD

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że pracownicy Biura LGD Miasto Włocławek nie pracują już w trybie pracy zdalnej. Wznowiona została praca w trybie stacjonarnym, w pełnym zakresie.  Pozostałe zasady dot. bezpieczeństwa w stanie epidemii pozostają bez zmian: korespondencję papierową należy składać Więcej…

Komunikat w sprawie zmienionych wytycznych – rynek pracy

Szanowni Państwo, 16 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu na stronie: http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zmiana-Wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-EFS-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020 Więcej…

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU BIURA LGD

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W DNIACH 14-30. KWIETNIA BR. BIURO BĘDZIE CZYNNE DLA BENEFICJENTÓW W GODZINACH 10.00 – 14.00. RÓWNIEŻ W TYCH GODZINACH PROSIMY PRZYNOSIĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW KONKURSOWYCH. NADAL JEST MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU OSOBISTEGO, TYLKO W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO Więcej…

Zmiana terminu naboru wniosków konkursowych – aktywizacja społeczno-zawodowa

Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-372/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek. Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej Więcej…

Zmiana terminu naborów wniosków konkursowych: świetlice środowiskowe

Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek. Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej Więcej…

KOMUNIKAT IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 25.03.2020 r.

Uwaga! Treść komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, w tym ustanowienia nowych uregulowań prawnych, w szczególności na poziomie prawodawstwa krajowego.   Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną i jej niewątpliwie negatywny wpływ na realizację projektów współfinansowanych ze Więcej…