Ogłoszenie wyników naborów nr 2/G/2022 – wsparcie działań wolontarystycznych, liderów/animatorów społeczności lokalnej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 2/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące Więcej…

Szkolenia informacyjne dotyczące naboru nr 3/G/2022 – wsparcie klubów młodzieżowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenia informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 26 maja 2022 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją naborową i tematyką naboru odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru 2/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator, inne w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na szkolenie informacyjne związane z rozpoczęciem naboru wniosków grantowych. Nabór wniosków grantowych rozpocznie się od 30 marca 2022 r., szkolenia dotyczące zapoznania z dokumentacją konkursową i tematyką naboru odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Więcej…