Zmiana terminu naborów wniosków konkursowych: świetlice środowiskowe

Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek. Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej Więcej…

KOMUNIKAT IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 25.03.2020 r.

Uwaga! Treść komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, w tym ustanowienia nowych uregulowań prawnych, w szczególności na poziomie prawodawstwa krajowego.   Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną i jej niewątpliwie negatywny wpływ na realizację projektów współfinansowanych ze Więcej…

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wykaz możliwych do podjęcia działań w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Link do wiadomości poniżej:   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego  

Komunikat LGD

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o zmianę formy osobistego kontaktu z Biurem LGD Miasto Włocławek przy ul. Piekarskiej 6, na rzecz innych kanałów. Wszelkie sprawy związane z działalnością Biura LGD, prosimy załatwiać do odwołania za Więcej…

Ogłoszenie naborów konkursowych

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych Więcej…

GALA GRANTOBIORCÓW

W dniu 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta odbyła się Gala Grantobiorców. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wręczyło certyfikaty wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego w roku 2019. Certyfikaty Więcej…

Warsztat refleksyjny w LGD

  Szanowni Mieszkańcy, Wnioskodawcy, Beneficjenci i Partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, oraz jej efektów, a także działań powadzonych Więcej…

Zaproszenie na Galę Grantobiorców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zaprasza na Galę Grantobiorców, która odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz.12.00 w Sali 4 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13. Podczas uroczystości wręczone zostaną Certyfikaty przedstawicielom instytucji i organizacji, którzy otrzymali dofinansowanie Więcej…