W związku z wniesieniem do biura LGD odwołania od decyzji Rady w sprawie wniosku nr 3/G/2018/009 pt. „Otwórz się na rozwój – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta Włocławek”, Wnioskodawca: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego bhp ekspert Bartłomiej Daroszewski, dot. naboru wniosków nr 3/G/2018 – działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne; w dniu 22.03.2019 podjęto decyzję w ww. sprawie.

Po zapoznaniu z treścią wniesionego odwołania oraz po przeprowadzeniu procesu weryfikacji wyników oceny projektu Rada Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek rozpatrzyła odwołanie negatywnie.

Podjęte decyzje nie powodują zmian w ostatecznej liście projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do realizacji.

Informacja zostaje upubliczniona za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD

Kategorie: Wpisy