Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 1/G/2021 – kluby samopomocy

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 1/G/2021 Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a) … Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 1/G/2021 – kluby samopomocy