Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 2/G/2021 – kluby młodzieżowe

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 2/G/2021  Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) … Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 2/G/2021 – kluby młodzieżowe