Ogłoszenie naboru wniosków grantowych nr 4/G/2021 – kluby młodzieżowe

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/G/2021 Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) … Czytaj dalej Ogłoszenie naboru wniosków grantowych nr 4/G/2021 – kluby młodzieżowe