Ogłoszenie naboru wniosków grantowych nr 5/G/2021 – wsparcie usług wzajemnościowych, liderów i animatorów społeczności lokalnej oraz inne dot. organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2021  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej … Czytaj dalej Ogłoszenie naboru wniosków grantowych nr 5/G/2021 – wsparcie usług wzajemnościowych, liderów i animatorów społeczności lokalnej oraz inne dot. organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej