Walne Zebranie Członków LGD Miasto Włocławek – podsumowanie

Podczas Walnego Zebrania Członków LGD Miasto Włocławek organizowanego dnia 25.06.2024 r. obradom zostało podjętych wiele kluczowych kwestii.

Przede wszystkim mamy na chwilę obecną 52 członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek:

Pan Janusz Drożdżewski – Prezes

Pani Marta Boniecka – Wiceprezes

Pan Bartosz Kalinowski – Sekretarz

Pan Krzysztof Skowroński – Skarbnik

Pani Izabella Woźniak – Członek Zarządu

Pan Jarosław Suliński – Członek Zarządu

Rada Programowa Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek:

Pani Elżbieta Centkowska

Pani Agnieszka Zgłobicka – Skupniewicz

Pani Aneta Woźniak

Pani Elżbieta Skonieczna

Pan Filip Jakubowski

Pan Maciej Blekicki

Pani Monika Piątkowska

Pani Urszula Wrzesińska

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek:

Pani Anna Rutkowska

Pan Marcin Lewandowski

Pan Kamil Borkowski

Biuro Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek:

Pani Małgorzata Mirecka

Pani Anita Górecka

W podanych powyżej Organach zmian dokonano w składzie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, ze względu na nagłą śmierć członkini Rady – Pani Krystyny Afeltowicz, do razy powołano nową członkinię Panią Urszulę Wrzesińską. Innych zmian na dzień dzisiejszy w organach nie dokonano.

Zatwierdzono Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2023, zatwierdzono również Kryteria wyboru operacji i grantobiorców, Procedury wyboru grantobiorców, Procedury ustalania i zmiany kryteriów a także Regulamin Rady LGD i omówiono dokumentację zatwierdzoną wcześniej tj.: Plan Komunikacji (zatwierdzony: 26.02.2024), Plan Komunikacji – harmonogram działań na rok 2024 (zatwierdzony: 26.02.2024), Harmonogram naborów wniosków o wsparcie na rok 2024 (zatwierdzony: 22.05.2024) i Plan Szkoleń (zatwierdzony: 10:06.2024).

Omówiono sprawy bieżące, tj. przygotowanie Biura LGD do ogłoszenia naborów na granty we wrześniu 2024 oraz drogę jaką LGD musi przejść, żeby uruchomienie środków unijnych w ramach działania LGD Miasto Włocławek było możliwe.

To trudny ale niezwykle ważny czas dla naszego Stowarzyszenia, dużo już udało Nam się osiągnąć, ale jeszcze sporo pracy zostało, żebyśmy mogli ruszyć z kopyta z naborami i jeszcze prężniej wspierać Naszych Kochanych Mieszkańców Włocławka. W grupie jest siła, a Nasza Lokalna Grupa Działania ma na swoim pokładzie ludzi o wielkim sercu!