Informacja nt. naboru konkursowego nr 1/K/2020 i 2/K/2020

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek poniżej przedstawia wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów dokonane przez przez Radę LGD Miasto Włocławek w ramach naborów nr 1/K/2020 i 2/K/2020

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen wniosków konkursowych: