Informacja o naborze 1/G/2018

Informujemy, że w naborze nr 1/G/2018 wspierającym działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby samopomocy, nie zostały złożone żadne wnioski.