Informacja o złożonych wnioskach dotyczących naboru 4/G/2020

Informujemy, że w terminie przyjmowania wniosków grantowych na wsparcie działań aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coauching rówieśniczy) nie został złożony żaden wniosek.