Interpretacje dotyczące projektów grantowych

Informujemy, że na stronie

http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje/articles/dowiedz-sie-rlks-pytania-i-odpowiedzi-interpretacje

znajduję się pytania i odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego na interpretacje dotyczące realizacji projektów grantowych w ramach RLKS.