IPH w Toruniu “Starter – młodzi w biznesie”

Masz pomysł na działalność gospodarczą???

Szukasz środków na jej otwarcie???

@iphtorun ma coś dla Ciebie!
Trwają nabory do projektu “STARTER – Młodzi w biznesie”!
Co zyskasz?
23 050 zł bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej!
1 900 zł świadczenia pomostowego!
Szkolenia “ABC Przedsiębiorczości”!
Pomoc w zakresie pisania biznesplanu!

 

Nabór do projektu jest ciągły i ruszył 04.04.2022 r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie całego województwo kujawsko-pomorskiego.

Kryteria wiekowe 18-29 lat (nieukończony 30 r.ż.).

Osoby bierne zawodowo lub niezarejestrowane w PUP.

Szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz konstruowania biznes planu.

Kwota bezzwrotnej dotacji 23 050,00 zł + ok. 1 900,00 zł wsparcie pomostowe przez 6 m-cy (działalność nie może być zawieszona lub zamknięta przez conajmniej rok).

Najwięcej punktów przy ocenie wniosku otrzymują osoby, które są w stanie wykazać utratę pracy po 1.03.2020 r. z powodu Covid-19 (np. umowa rozwiązana za porozumieniem stron lub nieprzedłużona).

 

Informacja o projekcie znajduje się na: