KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym komunikatem IZ

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat