konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo,

poddajemy do konsultacji Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.

Aktualizacja dotyczy przesunięcia oszczędności, które pojawiły się w ramach konkursów oraz realizacji grantów i zostaną wykorzystane w ostatnim naborze w ramach przedsięwzięcia: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Czas nadsyłania uwag – 28.01.2022 na adres mailowy lgd.wloclawek@wp.pl.