Mamy to! Podpisaliśmy umowę na nowe fundusze UE dla mieszkańców miasta Włocławek.

12 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie Umów O Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w latach 2021 – 2027 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, która funkcjonuje od 2016 r., a której członkiem jest Gmina Miasto Włocławek uzyskała dzięki temu 1.662.792,00 euro na działa wspierające mieszkańców Włocławka. Środki te, dysponowane w grantach, będą odpowiadały na potrzeby takich grup jak: dzieci i młodzież, seniorzy oraz wspieranie równouprawnienia i niwelowanie stereotypów związanych z płcią.

Kolejna perspektywa finansowa, w ramach Funduszu dla Kujaw i Pomorza skierowana jest do instytucji i podmiotów społecznych działających na obszarze miasta Włocławek i ma na celu wzmocnienie postaw obywatelskich, zaktywizowanie i zintegrowanie szczególnie osób znajdujących się w kryzysowej sytuacji.

Granty, które będą realizowane na przestrzeni kolejnych 6 lat mogą być przeznaczone na: tworzenie klubów młodzieżowych, wsparcie na realizację projektów edukacyjnych, warsztaty w obszarze ginących zawodów, tworzenie klubów seniora, gospodarstw opiekuńczych, wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wsparcie na podnoszenie wiedzy i świadomości osób zajmujących się edukacją i pracą z dziećmi i młodzieżą nt. stereotypów płci, w tym także przemocy rówieśniczej uwarunkowanej przekonaniami związanymi z płcią, tworzenie klubów rodzica oraz wsparcie na promowanie kobiet pełniących funkcję czy członkiń rady miasta itp.

Uroczystość przypieczętowała prace, które Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek prowadziło przez ostatni rok nad Lokalna Strategią Rozwoju dla obszaru Miasta Włocławek.